Mashin Eiyuuden Wataru Wiki
Advertisement

Demon Realm Shibaraku's Trap! (魔界シバラクの罠!, Makai Shibaraku no Wane!) is episode 41 of the Mashin Hero Wataru 2 anime.

Overview[]

Characters[]

Advertisement